MUCOS Pharma CZ S.R.O. Қазақстан Республикасындағы өкілдігі:

050026, Алматы,
Мұратбаев көшесі 62, 68 кеңсе
Тел./факс: +7 727 253 66 94

Өкілдіктің сайты: www.mucos.kz
Электрондық пошта: info@mucos.kz


MUCOS Pharma GmbH & Co KG компаниясы осы сайтта көрсетілген сілтемелердің мазмұны үшін жауап бермейді. Сондай-ақ біз сілтемелердің мазмұнының нақтылығы немесе дәйектілігі үшін жауап бермейміз. Біз авторлық құқық пен тіркелген сауда белгісіне қатысты құқықты қоса есептегенде, материалдық құқықтардың бұзылуы үшін немесе үшінші тұлғалардың деректерін қорғау туралы директиваның шарттарының бұзылуы немесе орындалмауы үшін жауап бермейміз. 

©2011-2015
MUCOS Pharma CZ S.R.O. Қазақстан Республикасындағы өкілдігі

Top